MANUAL E ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Niniejszym pragniemy poinformować, iż podczas najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy, głosowanie odbędzie się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z instrukcją obsługi sytemu do głosowania dla osób biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Dodatkowo istnieje możliwość wzięcia udziału z posiedzeniu najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Instrukcja głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz regulamin udziału w E- Walnym Zgromadzeniu są dostępne w poniższych linkach oraz są zapisane w zakładce Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Manual eWZ CPD S.A.

Regulamin udziału w e-WZ CPD S.A.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt na adres e-mail shareholders@cpdsa.pl lub info@cpdsa.pl

Transmisja z posiedzenia WZ jest dostępna poniżej:

Transmisja on-line

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl