OGŁOSZENIE WSPÓLNEGO PLANU POŁĄCZENIA TRANSGRANICZNEGO CPD S.A. i BUFFY HOLDINGS NO. 1 LIMITED

Zarząd spółki CPD spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Cybernetyki 7B, 02 – 677 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000277147, działając na podstawie art. 5164 § 1 Kodeksu spółek handlowych, udostępnia niniejszym bezpłatnie do publicznej wiadomości uzgodniony dnia 22 grudnia 2017 r. Wspólny Plan Połączenia CPD spółka akcyjna jako Spółki Przejmującej i BUFFY HOLDINGS NO. 1 LIMITED z siedzibą w Nikozji na Cyprze, adres: Limassol Avenue, 267, Vision Tower, 2. piętro, 2121 Aglantzia, Nikozja, Cypr, wpisanej do rejestru spółek prowadzonego przez Ministerstwo Energii, Handlu, Przemysłu i Turystyki Republiki Cypru pod numerem rejestrowym HE 166076 jako Spółki Przejmowanej.

Plan Połączenia

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl