Raporty Okresowe

Kwartał 1
QSr 1/2023 Skonsolidowany Raport Kwartalny
Raport I Kwartalny 2023

Półrocze
PSr 2023 Skonsolidowany Raport Półroczny
Raport Półroczny 2023

Kwartał 3
QSr 3/2023 Jednostkowy Raport Kwartalny
Raport III Kwartał 2023

Raport Roczny 2023
RR 2023 Raport Roczny Spółki CPD SA za rok 2023

Kwartał 1
QSr 1/2022 Skonsolidowany Raport Kwartalny

Raport I Kwartalny 2022

Półrocze
PSr 2022 Skonsolidowany Raport Półroczny

Raport Półroczny 2022

Kwartał 3
QSr 3/2022 Skonsolidowany Raport Kwartalny

Raport III Kwartalny 2022

Rok

SRR i RR 2022 Raport Roczny Spółki oraz Grupy Kapitałowej CPD SA Skonsolidowany 2022
Raport Roczny Skonsolidowany 2022

Kwartał 1
QSr 1/2021 Skonsolidowany Raport Kwartalny

Raport I Kwartał 2021

Półrocze
PSr 2021 Skonsolidowany Raport Półroczny

Raport Półroczny 2021

Kwartał 3
QSr 3/2021 Skonsolidowany Raport Kwartalny

Raport III Kwartał 2021

Rok

SRR 2021 Skonsolidowany Raport Roczny

Raport Roczny Skonsolidowany 2021

RR 2021 Jednostkowy Raport Roczny

Raport Roczny Jednostkowy 2021

Kwartał 1
QSr 1/2020 Skonsolidowany Raport Kwartalny

Raport I Kwartał 2020

Półrocze
PSr 2020 Skonsolidowany Raport Półroczny

Raport Półroczny 2020

Kwartał 3
QSr 3/2020 Skonsolidowany Raport Kwartalny

Raport III Kwartał 2020

Rok

RS 2020 Skonsolidowany Raport Roczny

Raport Roczny Skonsolidowany 2020

R 2020 Jednostkowy Raport Roczny

Raport Roczny Jednostkowy 2020

Kwartał 1
QSr 1/2019 Skonsolidowany Raport Kwartalny

Raport I Kwartał 2019

Półrocze
PSr 2019 Skonsolidowany Raport Półroczny

Raport Półroczny 2019

Kwartał 3
QSr 3/2019 Skonsolidowany Raport Kwartalny

Raport III Kwartał 2019

Rok

RS 2019 Skonsolidowany Raport Roczny

Raport Roczny Skonsolidowany 2019

R 2019 Jednostkowy Raport Roczny

Raport Roczny Jednostkowy 2019

Kwartał 1
QSr 1/2018 Skonsolidowany Raport Kwartalny

Raport I Kwartał 2018

Półrocze
PSr 2018 Skonsolidowany Raport Półroczny

Raport Półroczny 2018

Kwartał 3
QSr 3/2018 Skonsolidowany Raport Kwartalny

Rapot III Kwartał 2018

Rok

RS 2018 Skonsolidowany Raport Roczny

Skorygowany Raportem Bieżącym 16/2019 z 27 czerwca 2019

Raport Roczny Skonsolidowany 2018

R 2018 Jednostkowy Raport Roczny

Skorygowany Raportem Bieżącym 15/2017 z 27 czerwca 2019

Raport Roczny Jednostkowy 2018

Kwartał 1
QSr 1/2017 Skonsolidowany Raport Kwartalny

Skorygowany Raportem Bieżącym 36/2017 z 28 września 2017

Raport I Kwartał 2017

Półrocze
PSr 2017 Skonsolidowany Raport Półroczny

Raport Półroczny 2017

Kwartał 3
QSr 3/2017 Skonsolidowany Raport Kwartalny

Raport III Kwartał 2017

Rok

RS 2017 Skonsolidowany Raport Roczny

Raport Roczny Skonsolidowany 2017

R 2017 Jednostkowy Raport Roczny

Raport Roczny Jednostkowy 2017

Kwartał 1
QSr 1/2016 Skonsolidowany Raport Kwartalny

Raport I Kwartał 2016

Półrocze
PSr 2016 Skonsolidowany Raport Półroczny

Raport Półroczny 2016

Kwartał 3
QSr 3/2016 Skonsolidowany Raport Kwartalny

Raport III Kwartał 2016

Rok
RS 2016 Skonsolidowany Raport Roczny

Raport Roczny Skonsolidowany 2016

R 2016 Jednostkowy Raport Roczny

Raport Roczny Jednostkowy 2016

Kwartał 1
QSr 1/2015 Skonsolidowany Raport Kwartalny

Raport I Kwartał 2015

Półrocze
PSr 2015 Skonsolidowany Raport Półroczny

Raport Półroczny 2015

Kwartał 3
QSr 3/2015 Skonsolidowany Raport Kwartalny

Raport III Kwartał 2015

Rok
RS 2015 Skonsolidowany Raport Roczny

Raport Roczny Skonsolidowany 2015

R 2015 Jednostkowy Raport Roczny

Raport Roczny Jednostkowy 2015

Kwartał 1
QSr 1/2014 Skonsolidowany Raport Kwartalny

Raport I Kwartał 2014

Półrocze
PSr 2014 Skonsolidowany Raport Półroczny

Raport Półroczny 2014

Kwartał 3
QSr 3/2014 Skonsolidowany Raport Kwartalny

Raport III Kwartał 2014

Rok
RS 2014 Skonsolidowany Raport Roczny

Raport Roczny Skonsolidowany 2014

R 2014 Jednostkowy Raport Roczny

Raport Roczny Jednostkowy 2014

Kwartał 1
QSr 1/2013 Skonsolidowany Raport Kwartalny

Raport I Kwartal 2013

Półrocze
PSr 2013 Skonsolidowany Raport Półroczny

Raport Półroczny 2013

Kwartał 3
QSr 3/2013 Skonsolidowany Raport Kwartalny

Raport III Kwartał 2013

Rok
RS 2013 Skonsolidowany Raport Roczny

Raport Roczny Skonsolidowany 2013

R 2013 Jednostkowy Raport Roczny

Raport Roczny Jednostkowy 2013

Kwartał 1
QSr 1/2012 Skonsolidowany Raport Kwartalny

Raport I Kwartał 2012

Półrocze
PSr 2012 Skonsolidowany Raport Półroczny

Raport Półroczny 2012

Kwartał 3
QSr 3/2012 Skonsolidowany Raport Kwartalny

Raport III Kwartal 2012

Rok
RS 2012 Skonsolidowany Raport Roczny

Raport Roczny Skonsolidowany 2012

R 2012 Jednostkowy Raport Roczny

Raport Roczny Jednostkowy 2012

Kwartał 1
QSr 1/2011 Skonsolidowany Raport Kwartalny

Raport I Kwartał 2011

Półrocze
PSr 2011 Skonsolidowany Raport Półroczny

Raport Półroczny 2011

Kwartał 3
QSr 3/2011 Skonsolidowany Raport Kwartalny

Raport III Kwartał 2011

Rok
RS 2011 Skonsolidowany Raport Roczny

Raport Roczny Skonsolidowany 2011

R 2011 Jednostkowy Raport Roczny

Raport Roczny Jednostkowy 2011

Rok
RS 2010 Skonsolidowany Raport Roczny

Raport Roczny Skonsolidowany 2010

R 2010 Jednostkowy Raport Roczny

Raport Roczny Jednostkowy 2010

 

 

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl