44/2013 Powołanie Członków Zarządu

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej Spółka) informuje, iż 25 września 2013 r. Rada Nadzorcza Spółki, podjęła uchwałę nr 2/IX/2013 powołująca Panią Iwonę Makarewicz, Pana Piotra Turchońskiego oraz Pana Colina Kingsnorth do pełnienia funkcji Członków Zarządu Spółki bieżącej kadencji.

Jednocześnie Rada Nadzorcza powierzyła funkcję Prezesa Zarządu Spółki Pani Elżbiecie Wiczkowskiej.

Piotr Turchoński

Pan Piotr Turchoński posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, gdzie ukończył studia na wydziale budownictwa na kierunku inżynieria lądowa; ukończył studia podyplomowe na kierunku zarządzania w Szkole Główniej Handlowej oraz studia podyplomowe na kierunku inwestowania również w Szkole Głównej Handlowej; dodatkowo ukończył studia biznesowe, licencjackie w Cavendish College (Londyn); posiada tytuł RICS uzyskany w Królewskim Instytucie Rzeczoznawców Majątkowych (Wielka Brytania) oraz CCIM uzyskany w Amerykańskim Instytucie Nieruchomości (Stany Zjednoczone).

Doświadczenie zawodowe Pana Piotra Turchońskiego przedstawia się następująco:
2007 – obecnie: Dyrektor ds. Planowania i Zarządzania projektami w Celtic Property Developments S.A.; odpowiedzialny za wszystkie projekty od wczesnego planowania poprzez projektowanie i realizację do oddania gotowych powierzchni komercyjnych najemcom czy nowym właścicielem; między innymi odpowiedzialny za realizację budynków biurowych Helion, Luminar, Mokotów Plaza, Iris oraz osiedla budynków mieszkalnych w Wilanowie; odpowiedzialny za budżet inwestycji oraz jakość i terminowość ich realizacji,
2003 – 2007: Dyrektor ds. Zarządzania Projektami; odpowiedzialny między innymi za realizację budynku biurowego Rondo 1 wielokrotnie nagradzanego i uznanego za najbardziej zaawansowany technicznie budynek biurowy w Europie środkowo-wschodniej,
1997 – 2002: Gleeds Polska; Zastępca Dyrektora, odpowiedzialny jako zarządzający projektem w imieniu inwestora za realizację między innymi takich projektów jak kampus budynków biurowych Wiśniowy Business Park, modernizacja Hotelu Kasprowy, czy koncepcję dużego centrum logistycznego.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Piotr Turchoński nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Na podstawie złożonego oświadczenia nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Piotr Turchoński został powołany na Członka Zarządu, ze skutkiem na dzień 25 września 2013r.

Iwona Makarewicz

Pani Iwona Makarewicz posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej (Warszawa, Polska); ukończyła studia podyplomowe na kierunku Property Appraisal and Management w Sheffield Hallam University (Wielka Brytania) oraz studia podyplomowe z wyceny nieruchomości na Politechnice Warszawskiej (Polska); jest członkiem Brytyjskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych (The Royal Insitute of Chartered Surveyours) oraz posiada tytuł licencjonowanego pośrednika nieruchomości.

Doświadczenie zawodowe Pani Iwony Makarewicz przedstawia się następująco:
2005 – obecnie: Dyrektor/Zarządca Portfela Nieruchomości w grupie Celtic Property Developments S.A.: obszar działalności: zakup i sprzedaż nieruchomości komercyjnych oraz gruntów do portfela grupy, komercjalizacja nieruchomości będących własnością grupy;
2012 – obecnie: Członek Komisji Doradczej dla Fondo Spazio Industriale AC (Włochy);
październik 2007 – marzec 2012: reprezentant pracowników w Komisji Nadzorczej dla Celtic Property Developments S.A.;
luty 2005 – październik 2005: konsultant ds. nieruchomości w firmie Savills Sp. z o.o., Dział Powierzchni Biurowych oraz Dział Inwestycji;
2003 – 2005: konsultant ds. nieruchomości w firmie iOG Central Europe Sp. z o.o.
2000 – 2003: negocjator ds. nieruchomości, Dział Najmu Powierzchni Biurowych.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pani Iwona Makarewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Na podstawie złożonego oświadczenia nie jest również wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pani Iwona Makarewicz została powołana na Członka Zarządu, ze skutkiem na dzień 25 września 2013r.

Colin Kingsnorth

Pan Colin Kingsnorth posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne (BSc), ukończył studia na University of East London UEL (Wielka Brytania). Pan Colin Kingsnorth jest członkiem Brytyjskiego Stowarzyszenia Profesjonalnych Doradców Inwestycyjnych (UK Society of Investment Professionals).

Przebieg pracy zawodowej:
– 1986 -1988 w Robert Fleming Asset Management w Londynie (Wielka Brytania),
– 1988 – 1991 w Olliff & Partners w Londynie (Wielka Brytania) jako dyrektor inwestycyjny,
– 1991 – 1995 w Buchanan Partners w Londynie (Wielka Brytania) jako zarządzający Buchanan Emerging Markets Fund,
– 1995-1997 w Regent Kingpin w Londynie (Wielka Brytania) jako dyrektor zarządzający,
– od 1998 roku w Laxey Partners Ltd w Douglas (Wyspa Man) jako członek rady dyrektorów,
– od 2000 roku w Laxey Partners (UK) Ltd w Londynie (Wielka Brytania) jako członek rady dyrektorów,
– 2001 – 2008 w Laxey Partners (GP) Ltd w Douglas (Wyspa Man) jako członek rady dyrektorów,
– od 2005 roku w The Value Catalyst Fund na Wyspach Kajmańskich jako członek rady dyrektorów,
– od 2010 roku w DouglasBay Capital Plc w Douglas (Wyspa Man) jako członek rady dyrektorów,
– od 2010 roku w Spółce jako członek Rady Nadzorczej.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Colin Kingsnorth nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Na podstawie złożonego oświadczenia nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Colin Kingsnorth został powołany na Członka Zarządu ze skutkiem na chwilę rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia Spółki, którego porządek obrad będzie obejmował punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, pod warunkiem że jednocześnie lub wcześniej wygaśnie jego mandat jako Członka Rady Nadzorczej.

W wyniku dokonanych zmian, skład Zarządu Spółki na dzień 25 września 2013 r. przedstawia się następująco:
1) Pani Elżbieta Wiczkowska – Prezes Zarządu;
2) Pani Iwona Makarewicz – Członek Zarządu;
3) Pan Piotr Turchoński – Członek Zarządu

Pan Colin Kingsnorth rozpocznie pełnienie mandatu Członka Zarządu z chwilą rozpoczęcia najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki, którego porządek obrad będzie obejmował punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 25 września 2013 r.
2. Piotr Turchoński, Członek Zarządu, 25 września 2013 r.

Pozostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Cybernetyki 7b
02-677 Warszawa
tel.: +48 22 321 05 00
fax: +48 22 321 05 01
e-mail: info@cpdsa.pl