PROJEKT MPZP PONOWNIE WYŁOŻONY

Projekt_Planu_Zagospodarowania_PrzestrzennegoProjekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Poprzemysłowych w rejonie ul. Orłów Piastowskich został wyłożony do publicznego
wglądu po raz drugi i będzie dostepny od 30 maja 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy. Uwagi do planu można wnosić do 21 lipca 2011 r.

Projekt Planu obejmuje tereny o wielkości ok. 220 ha, oddalone od centrum Warszawy o 9 km, które w większości obejmują tereny po byłych ZPC Ursus. Grupa CPD S.A. posiada na terenie objętym Planem około 58 ha.

Projekt Planu przewiduje wybudowanie wielofunkcyjnego miasta, w którym obok osiedli mieszkaniowych dla około 25 tys. mieszkańców, znajdzie swoją siedzibę wiele dużych firm, małych i średnich przedsiębiorstw oraz wiele zakładów rzemieślniczych i usługowych, również tych, które funkcjonują obecnie na terenie dzielnicy Ursus. Szacuje się, że w nowych, biurowo-usługowych budynkach wybudowanych na obszarze objętym Planem znajdzie zatrudnienie około 20 tys. pracowników. Dodatkowo Projekt Planu rezerwuje tereny na potrzeby obiektów użyteczności publicznej, które uzupełniają przestrzeń miejską o bardzo ważne elementy.

Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej Urzędu m. st. Warszawy w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.warszawa.pl.

Załączniki
Projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl