1/2010 Przystąpienie do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 21 grudnia 2010 r. Spółka przystąpiła do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI).

Spółka rozpocznie przekazywanie informacji z wykorzystaniem ESPI zgodnie z zasadami przewidzianymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Podstawa prawna: § 11 ust. 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 21.12.2010 r.
2. Christopher Bruce, Członek Zarządu, 21.12.2010 r.

Pozostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Cybernetyki 7b
02-677 Warszawa
tel.: +48 22 321 05 00
fax: +48 22 321 05 01
e-mail: info@cpdsa.pl