RADA NADZORCZA

ANDREW PEGGE

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełni Pan Andrew Pegge, który został powołany w skład Rady Nadzorczej V kadencji.

Pan Andrew Pegge posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Sussex University (Wielka Brytania); ukończył studia podyplomowe na kierunku Marketing w The Chartered Institute Of Marketing (Wielka Brytania) oraz studia MBA na kierunku Finanse w City University Business School (Wielka Brytania); posiada tytuł CFA – Licencjonowany Analityk Finansowy (Chartered Financial Analyst) uzyskany w AIMR (Association for Investment Management Research – Stany Zjednoczone).

WIESŁAW OLEŚ

SEKRETARZ RADY NADZORCZEJ

Funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej pełni Pan Wiesław Oleś, który został powołany w skład Rady Nadzorczej V kadencji.

Pan Wiesław Oleś posiada wykształcenie wyższe prawnicze, ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (kierunek: Prawo). Pan Wiesław Oleś posiada także uprawnienia radcy prawnego.

MIROSŁAW GRONICKI

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ (członek Rady Nadzorczej spełniający kryterium członka niezależnego Rady Nadzorczej)

Funkcję członka Rady Nadzorczej pełni Pan Mirosław Gronicki, który został powołany w skład Rady Nadzorczej V kadencji.

Pan Mirosław Gronicki posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, ukończył studia na Wydziale Ekonomiki Transportu Morskiego Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku (kierunek: Ekonomika Transportu Morskiego). Pan Mirosław Gronicki uzyskał także tytuł doktora ekonomii na Wydziale Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego.

EMIL TOMASZEWSKI

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ (członek Rady Nadzorczej spełniający kryterium członka niezależnego Rady Nadzorczej)

Funkcję członka Rady Nadzorczej pełni Pan Emil Tomaszewski, który został powołany w skład Rady Nadzorczej V kadencji.

Pan Emil Tomaszewski posiada wykształcenie wyższe prawnicze, ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie (kierunek: prawo). Po ukończeniu aplikacji adwokackiej, uzyskał uprawnienia adwokata. Pan Emil Tomaszewski posiada 10 letnie doświadczenie w zakresie doradztwa i obsługi prawnej.

KRZYSZTOF ZAWADZKI

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ (członek Rady Nadzorczej spełniający kryterium członka niezależnego Rady Nadzorczej)

Funkcję członka Rady Nadzorczej pełni Pan Krzysztof Zawadzki, który został powołany w skład Rady Nadzorczej V kadencji.

Pan Krzysztof Zawadzkiposiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, ukończył studia na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach, studia podyplomowe w zakresie MiędzynarodowychStandardówSprawozdawczości Finansowej organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie i Ernst & Young Academy of Business, a także w zakresie rachunkowości i finansów oraz w zakresie podatków w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta.

MIROSŁAW GRONICKI

PRZEWODNICZĄCY KOMITETUAUDYTU

(członek Komitetu Audytu spełniający kryterium niezależnego członkaKomitetu Audytu)

Funkcję przewodniczącegoKomitetu Audytu pełni Pan Mirosław Gronicki, który został powołany w skład Komitetu Audytu jako członek Rady Nadzorczej V kadencji.
Pan Mirosław Gronicki posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, ukończył studia na Wydziale Ekonomiki Transportu Morskiego Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku (kierunek: Ekonomika Transportu Morskiego). Pan Mirosław Gronicki uzyskał także tytuł doktora ekonomii na Wydziale Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego.

ANDREW PEGGE

CZŁONEK KOMITETU AUDYTU

Funkcję członka Komitetu Audytu pełni Pan AndrewPegge, który został powołany w skład Komitetu Audytu jako członek Rady Nadzorczej V kadencji.
Pan Andrew Pegge posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Sussex University (Wielka Brytania); ukończył studia podyplomowe na kierunku Marketing w The CharteredInstitute Of Marketing (Wielka Brytania) oraz studia MBA na kierunku Finanse w City University Business School (Wielka Brytania); posiada tytuł CFA – Licencjonowany Analityk Finansowy (Chartered Financial Analyst) uzyskany w AIMR (Association for Investment Management Research – Stany Zjednoczone).

KRZYSZTOF ZAWADZKI

CZŁONEK KOMITETU AUDYTU

(członek Komitetu Audytu spełniający kryterium niezależnego członkaKomitetu Audytu)

Funkcję członka Komitetu Audytu pełni Pan Krzysztof Zawadzki, który został powołany w skład Komietu Audytu jako członek Rady Nadzorczej V kadencji.
Pan Krzysztof Zalewski posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, ukończył studia na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach, studia podyplomowe w zakresie MiędzynarodowychStandardówSprawozdawczości Finansowej organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie i Ernst & Young Academy of Business, a także w zakresie rachunkowości i finansów oraz w zakresie podatków w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl