RADA NADZORCZA

KRZYSZTOF ZAWADZKI

CZŁONEK KOMITETU AUDYTU

(członek Komitetu Audytu spełniający kryterium niezależnego członkaKomitetu Audytu)
Funkcję członka Komitetu Audytu pełni Pan Krzysztof Zawadzki, który został powołany w skład Komietu Audytu jako członek Rady Nadzorczej V kadencji.
Pan Krzysztof Zalewski posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, ukończył studia na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach, studia podyplomowe w zakresie MiędzynarodowychStandardówSprawozdawczości Finansowej organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie i Ernst & Young Academy of Business, a także w zakresie rachunkowości i finansów oraz w zakresie podatków w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta.

ADAM PROŃ

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Pan Adam Proń ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz na Wydziale Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Śląskiego. Uzyskał również tytuł MBA na University of Central Lancashire (Preston) oraz certyfikat księgowy oraz do zasiadania w Radach Nadzorczych. Finalizuje doktorat na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada bardzo pogate doświadczenie zawodowego na stanowiskach kierowniczych w ING Bank oraz bezpośrednio pod Zarządem ( poziom Board – 1) w Raiffeisen Bank , Plus Bank , American Heart of Poland, Betamed.

EMIL TOMASZEWSKI

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Funkcję członka Rady Nadzorczej pełni Pan Emil Tomaszewski, który został powołany w skład Rady Nadzorczej V kadencji.
Pan Emil Tomaszewski posiada wykształcenie wyższe prawnicze, ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie (kierunek: prawo). Po ukończeniu aplikacji adwokackiej, uzyskał uprawnienia adwokata. Pan Emil Tomaszewski posiada 10 letnie doświadczenie w zakresie doradztwa i obsługi prawnej.

WOJCIECH WŁODARCZYK

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Pan Wojciech Włodarczyk posiada wykształcenie wyższe, tytuły magistra, inżyniera. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Marketingu – kierunek Finanse w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Pan Wojciech Włodarczyk prowadzi własną działalność doradczą głównie w branżach naftowej, gazowej, energetycznej,chemicznej, IT, farmaceutycznej,spożywczej.

TOBIASZ WYBRANIEC

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Pan Wojciech Włodarczyk posiada wykształcenie wyższe, tytuły magistra, inżyniera. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Marketingu – kierunek Finanse w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Pan Wojciech Włodarczyk prowadzi własną działalność doradczą głównie w branżach naftowej, gazowej, energetycznej, chemicznej, IT, farmaceutycznej, spożywczej.

FUNKCJE PEŁNIONE W KOMITECIE AUDYTU W TRAKCIE WYBORU

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl