14/2011 Transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych

Niniejszym Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej Spółka) informuje, o otrzymaniu w dniu 19.05.2011 powiadomienia od przewodniczącego Zarządu Spółki o nabyciu, przez Członka Zarządu, w dniach 31.01.2011 i 19.05.11, na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, 1449 akcji Spółki. Średnia cena nabytych akcji wyniosła 17.72 (PLN). Zakup udziałów miał miejsce na rynku regulowanym, podczas regularnej sesji.

Podstawa prawna:
Art. 160 ust. 4 Ustawy obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnej.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 19.05.2011 r.
2. Christopher Bruce, Członek Zarządu, 19.05.2011 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl