7/2011 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. 3 marca 2011 r.

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej Spółka) informuje o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 3 marca 2011 r.

Treść uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7) i pkt9) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 04.03.2011 r.
2. Christopher Bruce, Członek Zarządu, 04.03.2011 r.

Załączniki
Treść Uchwał NWZ CPD SA

Pozostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Cybernetyki 7b
02-677 Warszawa
tel.: +48 22 321 05 00
fax: +48 22 321 05 01
e-mail: info@cpdsa.pl