WYBÓR BIEGŁEGO REWIDENTA

Na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z 15 grudnia 2010 roku
został wybrany biegły rewident PriceWatershouseCoopers. Będzie odpowiedzialny za badanie sprawozdania finansowego za rok finansowy kończący się 31 grudnia 2010 roku oraz badanie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok finansowy kończący się 31 grudnia 2010 roku.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl