16/2011 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej Spółka) przekazuje wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku.

Raporty bieżące:

1/2010 z dnia 21 grudnia 2010 – Przystąpienie do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji
2/2010 z dnia 21 grudnia 2010 – Dopuszczenie di obrotu giełdowego na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych akcji serii B CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. oraz ich warunkowa rejestracja w Krajowym Depozycie

Papierów Wartościowych

3/2010 z dnia 21 grudnia 2010 – Oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową
4/2010 z dnia 22 grudnia 2010 – Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych akcji serii B CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A.

Zarząd Spółki informuje również, że wszystkie raporty bieżące są dostępne na stronie internetowej Spółki www.celtic.pl

Podstawa prawna:
Podstawa prawna: art 65 ust 1. Ustawy o ofercie – wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości
Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 03.06.2011 r.
2. Andrew Morrison Shepherd, Prezes Zarządu, 03.06.2011 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl