4/2012 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej Spółka) przekazuje wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku kalendarzowym 2011.

Zarząd Spółki informuje, że wszystkie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki www.celtic.pl.

Podstawa prawna:
Podstawa prawna: art 65 ust 1. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, Nr 184, poz 1539 z późniejszymi zmianami)

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 5 kwietnia 2012 r.
2. Christopher Bruce, Członek Zarządu, 5 kwietnia 2012 r.

Załączniki
Wykaz informacji przekazanych w roku 2011

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl