ZMIANA ADRESU SPÓŁKI

Informujemy, że od 28 września 2011 roku adres spółki ulega zmianie na:

Celtic Property Developments S.A.
ul. Cybernetyki 7b
02-677 Warszawa

tel.: +48 22 321 05 00
fax. +48 22 321 05 01

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl