21/2011 Zmiana daty publikacji raportu okresowego za I półrocze 2011 roku

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. informuje, że nastąpiła zmiana terminu przekazania raportu półrocznego za I półrocze 2011 roku. Raport ten zostanie opublikowany 30 sierpnia 2011 roku.

Zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym nr 3/2011 z 31 stycznia 2011 r. pierwotna data publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2011 roku ustalona była na 31 sierpnia 2011 r.

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2011 r. będzie zawierał półroczne skrócone sprawozdanie finansowe CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A.

Podstawa prawna:
§ 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 25 sierpnia 2011 r.
2. Christopher Bruce, Członek Zarządu, 25 sierpnia 2011 r.

Pozostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl