UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE REWITALIZACJI DZIELNICY URSUS

Dzięki przyjętemu Miejscowemu Planowi Zagospodarowania Przestrzennego tereny o powierzchni 220 ha po byłych ZPC Ursus czeka w najbliższych latach zupełna metamorfoza. W rejonie o ogromnym potencjale powstaną osiedla mieszkaniowe w innowacyjnej formule Smart City wraz z infrastrukturą miejską zapewniającą dzielnicy zrównoważony rozwój. Realizację inwestycji, przy współpracy z samorządem, rozpocznie właściciel terenów Grupy Kapitałowej CPD SA wraz ze spółką Unidevelopment S.A. należącą do grupy Unibep S.A.

Prace nad przyjęciem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) trwały blisko 8 lat. Dokument wszedł w życie się 15 sierpnia 2014 roku. Jego przyjecie umożliwi samorządowi dzielnicy oraz wszystkim inwestorom posiadającym prawa własności do tego terenu rozpoczęcie procesu rewitalizacji.

„Jest to dla nas historyczna chwila, Celtic Property Development SA, która od 10 września 2014 roku posługuje się nową nazwą CPD S.A., jako właściciel największej ilości terenów objętych planem, od lat prowadził aktywną kampanię na rzecz uchwalenia tego dokumentu. Nasz pomysł na projekt w Ursusie to Smart City, czyli inwestycje nowoczesne, otwarte i zintegrowane z resztą dzielnicy. Dlatego zależało nam na planie, bowiem to on definiuje i zabezpiecza wszystkie funkcje społeczne, edukacyjne oraz kulturowe. Bez niego trudno budować nowoczesną tkankę miejską stanowiąca integralną część dzielnicy.” – mówi Michalina Wiczkowska, Prezes Zarządu CPD S.A.

Firma CPD S.A., od początku działania w Ursusie stawiała na ścisłą współpracę z samorządem dzielnicy i miasta. Zanim doszło do uchwalenia planu przez Radę Warszawy, zarząd CPD i władze stolicy podpisały porozumienie o bezpłatnym przekazaniu na rzecz samorządu prawie 8 hektarów terenów oraz w dniu dzisiejszym Deklaracji Wsparcia dla Dzielnicy Ursus. Szczegóły umowy i Paktu zakładają:

1) Bezpłatne przekazanie terenów pod budowę dróg lokalnych na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w pobliżu ulicy Orłów Piastowskich.
2) Ujęcie w planach inwestycyjnych i realizacyjnych kwestii stworzenia nowych przestrzeni zielonych i rekreacyjnych dostępnych dla mieszkańców Ursusa.
3) Wprowadzenie rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo i ograniczenie zagrożeń wynikających z procesu rewitalizacji terenów objętych MPZP.
4) Współpracę przy realizacji kompleksu oświatowo-sportowego na terenach ujętych w MPZP jako przeznaczonych pod cele edukacyjne.
5) Wspieranie działalności Ośrodka Kultury Arsus na poprzemysłowych terenach w Ursusie.
6) Współpracę w kwestii utrzymania Muzeum Ursusa na poprzemysłowych terenach w Ursusie.

„Prawdopodobnie jako inwestor wprowadzamy całkowicie nowy standard współpracy z samorządem, ale uważamy, że mamy takie prawo i obowiązek. Nasz projekt jest unikatowy pod wieloma względami, więc ścisła współpraca z władzami Warszawy i Ursusa jest niezbędna do skutecznego zrealizowania naszych planów.” – mówi Piotr Turchoński, Członek Zarządu CPD, odpowiedzialny za projekt Ursus.

Firma CPD S.A. jest gotowa do natychmiastowego rozpoczęcia działań w oparciu o zapisy planu. Do pierwszego etapu realizacji wybrano partnera z sektora deweloperskiego. CPD S.A. podpisało dziś umowę o współpracy z Unidevelopment S.A. Będzie ona polegać na wspólnej realizacji kompleksu budynków wielorodzinnych z częścią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą.

„Projekt Ursus to wielka inwestycja obliczona na dekadę, cieszę się, że będziemy mieli przyjemność realizować śmiałą wizję Smart City. Nasz partner docenił, osiągnięcia grupy kapitałowej Unibep w sektorze budownictwa mieszkaniowego. To będzie ciekawe wyzwanie dla naszego zespołu. Stawiamy do dyspozycji tego projektu nasze najlepsze doświadczenia w mieszkalnictwie.” – powiedział Jan Mikołuszko, Przewodniczący Rady Nadzorczej Unibep S.A.

MPZP umożliwia rozpoczęcie rewitalizacji zdegradowanych terenów poprzemysłowych oraz uporządkowanie urbanistyczne około 220 hektarowego obszaru, stanowiącego 25 % powierzchni całej dzielnicy Ursus. Obecnie jest to teren o największym potencjale inwestycyjnym w m. st. Warszawa objęty jednorodnym planem zagospodarowania przestrzennego. Co więcej jest on oddalony zaledwie 9 km od ścisłego centrum stolicy i 5 min jazdy samochodem od lotniska Fryderyka Chopina. Posiada doskonałe i nowoczesne rozwiązania infrastrukturalne w zakresie komunikacji publicznej: szynowej oraz drogowej.

Zgodnie z zapisami planu miejscowego na tej przestrzeni sama Grupa Kapitałowa CPD S.A., jako największy inwestor, może zrealizować projekty o powierzchni użytkowej około 740 tyś m², z czego około 450 tyś m² może zostać przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, 250 tyś pod zabudowę usługowo-handlową, a 40 tyś m² pod budownictwo publiczne. Spółka zamierza jednak zmodyfikować powyższe założenia w celu optymalizacji zabudowy oraz zwiększenia atrakcyjności lokalizacji dla potencjalnych mieszkańców, a poprzez to osiągniecie maksymalnej wartości projektu dla jej akcjonariuszy.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl