12/2023 POWOŁANIE CZŁONKA RADY NADZORCZEJ CPD S.A.

Zarząd CPD S.A. (dalej Spółka) informuje, iż 28 czerwca 2024 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało pana Bartłomieja Janiszewskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki od 28 czerwca 2024 roku.
Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej pana Krzysztofa Zawadzkiego przedstawione są w załączniku do niniejszego raportu.

Bartłomiej Janiszewski – nota biograficza

Podstawa prawna:
Art. 56 ust.1 pkt2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 28 czerwca 2023 r.
Andrzej Kudra, Prokurent, 28 czerwca 2023 r

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl