13/2020 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 r.

Zarząd CPD S.A. informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 r. zawierającego kwartalną informację finansową.

Przedmiotowy raport zostanie opublikowany 29 lipca 2020 r.

Zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 3/2020 z 31 stycznia 2020 r., pierwotny termin publikacji tego raportu był przewidziany na czwartek, 28 maja 2020 r.

Pozostałe informacje i terminy zawarte w raporcie bieżącym nr 3/2020 nie ulegają zmianie. Ewentualne kolejne zmiany w harmonogramie publikacji raportów okresowych CDP S.A. będą przekazywane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

 

Podstawa prawna:

80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz § 21 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z 7 kwietnia 2020 roku w sprawie określania innych terminów niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych.

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 14 maja 2020 r.

Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 14 maja 2020 r.

 

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl