18/2020 Informacja o przyjęciu Ofert Sprzedaży Akcji

Zarząd CPD S.A. (dalej Spółka), niniejszym informuje iż w związku z ogłoszonym 2 czerwca 2020 r. Zaproszeniem do składania Ofert Sprzedaży Akcji Spółki, na podstawie którego Spółka zaproponowała nabycie nie więcej niż 4.779.565 akcji zwykłych na okaziciela Spółki oznaczonych kodem ISIN PLCELPD00013 („Akcje”), w okresie przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji w dniach od 8 do 22 czerwca 2020 r. zostały złożone 60 ważne Oferty Sprzedaży Akcji opiewające łącznie na 19.224.181 akcji Spółki oraz 2.114.907 Akcje Dodatkowe.

W dniu 24 czerwca 2020 r. Spółka zdecydowała o przyjęciu wszystkich ważnych ofert sprzedaży Akcji oraz dokonaniu ich redukcji, przeprowadzonej zgodnie z zasadami wskazanymi w Zaproszeniu. Ponieważ oferty sprzedaży opiewały na większą liczbę akcji niż zaproponowane przez Spółkę 4.779.565 akcji, każda Oferta Sprzedaży Akcji zostanie zrealizowana w części – redukcja ofert zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami opisanymi w Zaproszeniu i oferty sprzedaży zostaną zredukowane średnio o około 78% uwzględniając Akcje Dodatkowe.

Nabycie Akcji przez Spółkę nastąpi z chwilą rozliczenia tj. 25 czerwca 2020 r.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 24 czerwca 2020 r.

Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 24 czerwca 2020 r.

 

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl