26/2018 Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że 22 czerwca 2018 roku Spółka otrzymała od:

1.       Laxey Investors Ltd,

2.       Laxey Partners Ltd,

3.       LP Value Ltd,

4.       The Value Catalyst Fund Limited,

5.       LP Alternative Fund Lp,

6.       CPD S.A.,

podmiotów blisko związanych z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w CPD S.A., powiadomienia o transakcjach dot. nabycia akcji własnych w celu umorzenia, zawartych 20 czerwca 2018 roku, o którym mowa w art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR.

Treść powiadomień Spółka przekazuje w załączeniu.

20180620 LPL IOM disclosure CPD

20180620 LPV disclosure CPD

20180620 VCF disclosure CPD

20180620 CPD disclosure

20180620 LIL disclosure CPD

20180620 LPA LP disclosure CPD

 

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Elżbieta Donata Wiczkowska, Prezes Zarządu, 22 czerwca 2018 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl