3/2022 Zawiadomienie spółki CPD SA o zmianie stanu posiadanego udziału w procentowym udziale w liczbie głosów

Zarząd CPD S.A. (dalej “Spółka”), informuje, że 18 marca 2022 r. Spółka złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie w związku z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

CPD SA Zawiadomienie

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 18 Marca 2022 r.

Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 18 Marca 2022 r

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Cybernetyki 7b
02-677 Warszawa
tel.: +48 22 321 05 00
fax: +48 22 321 05 01
e-mail: info@cpdsa.pl