33/2023 Rezygnacja z pełnienia funkcji przewodniczącego i członka zarządu CPD S.A.

Zarząd CPD S.A. (dalej “Spółka”) informuje, iż otrzymał rezygnację przewodniczącego zarządu z pełnionej funkcji. Pan Colin Kingsnorth, pełniący dotychczas funkcję Przewodniczącego Zarządu Spółki, złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Pan Colin Kingsnorth nie podał przyczyn rezygnacji.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl