34/2023 Zawiadomienie od akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie

Zarząd CPD S.A. (dalej “Spółka”), informuje, iż 12 października otrzymała zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) od Meduvo Holding Limited i 13 października 2023r. Spółka otrzymała zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) od Pana Andrew Pegge, od spółki Securities Trust Sp. z o.o., od spółki Euvic S.A. oraz spółki LSW Bieńkowski, Laskowski, Leśnodorski, Melzacki i Wspólnicy sp.k.

Pełna treść zawiadomień stanowią załącznik do niniejszego raportu.

2023 10 10 Zawiadomienie Meduvo Holding Limited

2023 10 13 Zawiadomienie Andrew Pegge

2023 10 13 Zawiadomienie Securities Trust Sp. z o.o

2023 10 13 Zawiadomienie Euvic SA

2023 10 13 Zawiadomienie LSW Bieńkowski, Laskowski, Leśnodorski, Melzacki i Wspólnicy sp.k.

Podstawa prawna:
Art. 70 punkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 13 października 2023 r.
Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 13 października 2023 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl