37/2017 Informacja o Zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji Spółki

Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie Uchwały nr 3/9/2017 Zarządu Spółki w sprawie skupu akcji własnych Spółki, w związku z Uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A. z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia, która została zmieniona Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A. z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 10 maja 2017 roku w sprawie nabycia akcji spółki w celu umorzenia, niniejszym zaprasza akcjonariuszy Spółki do składania ofert sprzedaży jej akcji na warunkach określonych w tym Zaproszeniu do Składania Ofert Sprzedaży.

Pełna treść Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego oraz zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej CPD SA (www.cpdsa.pl).

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji CPD

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Elżbieta Donata Wiczkowska, Prezes Zarządu, 2 października 2017 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl