38/2023 Powołanie członków rady nadzorczej CPD S.A.

Zarząd CPD S.A. (dalej Spółka) informuje, iż 15 listopada 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Pana Adama Proń, Pana Wojciecha Włodarczyk oraz Pana Tobiasza Wybraniec do pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej Spółki od 15listopada 2023 roku.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowe powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki przedstawione są w załącznikach do niniejszego raportu.

Adam Proń CV

Wojciech Włodarczyk CV

Tobiasz Wybraniec CV

Podstawa prawna:
Art. 56 ust.1 pkt2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 15 listopada 2023 r.
Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 15 listopada 2023 r

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl