43/2017 Powołanie Komitetu Audytu

Zarząd CPD S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 23 listopada 2017 r. otrzymał wiadomość, iż Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 128 i 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1089) powołała Komitet Audytu w składzie:

Wiesław Oleś – Przewodniczący Komitetu Audytu (członek niezależny)

Mirosław Gronicki – członek Komitetu Audytu (członek niezależny)

Andrew Pegge – członek Komitetu Audytu

Dotychczas zadania Komitetu Audytu, na zasadzie art. 128 ust. 4 pkt 4) ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, wypełniała Rada Nadzorcza.

Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1,3.5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj.:

a)    przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,

b)    przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki,

c)    większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki.

Zgodnie z zasadą szczegółową II.Z.8 zbioru „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, przewodniczący Komitetu Audytu spełnia kryteria niezależności.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. Rozporządzenie MAR

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Elżbieta Donata Wiczkowska, Prezes Zarządu, 23 listopada 2017 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl