15/2014/kor Korekta raportu bieżącego nr 15/2014 – Wybór biegłego rewidenta

Zarząd spółki CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż w raporcie bieżącym nr 15/2014 z 3 lipca 2014 r., nastąpiła omyłka przy wskazaniu numeru raportu bieżącego, który winien mieć nr 14/2014. Tym samym dokonuje się korekty ww. raportu bieżącego, zmieniając jego numer jak wyżej. Kolejny raport bieżący Spółki oznaczony zostanie numerem 15/2014.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Prezes Zarządu, 3 lipca 2014

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl