10/2024 TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CPD S.A.

Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka”) informuje o uchwałach podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2024 roku, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.

2024 06 28 Uchwały podjęte przez ZWZ

Podstawa prawna:
Art. 56 ust.1 pkt2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:
Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 28 czerwca 2024 roku r.
Andrzej Kudra, Prokurent, 28 czerwca 2024 roku r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl