1/2015 Komunikat Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Zarząd CPD S.A. (dalej “Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Nr 27/2014 z dnia 2 grudnia 2014r. informuje, że otrzymał Uchwałę Nr 13/15 z dnia 8 stycznia 2015 r. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych stwierdzającą, iż na podstawie § 85 ust.1 oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku Spółki dotyczącego umorzenia 1.732.394 (jeden milion siedemset trzydzieści dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt cztery) akcji Spółki oznaczonych kodem PLCELPD00013, dokonanym w trybie art. 360 § 1 w zw. z art. 359 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Depozytu stwierdza, że z dniem 12 stycznia 2015r. kodem PLCELPD00013 oznaczonych jest 32.863.203 (trzydzieści dwa miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzy) akcji Spółki.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Prezes Zarządu, 9 stycznia 2015 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl