13/2019 Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że 26 marca 2019 roku Spółka otrzymała od: Laxey Investors Ltd, Laxey Partners Ltd, LP Value Ltd, LP Alternative Fund Lp, The Value Catalyst Fund Limited, CPD S.A., podmiotów blisko związanych z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w CPD S.A., oraz Elżbiety Wiczkowskiej Prezes Zarządu Spółki, powiadomienia o transakcjach na akcjach, zawartych 22 marca 2019 roku, o którym mowa w art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR.

Treść powiadomień Spółka przekazuje w załączeniu.

20190326_Laxey Investors Limited_formularz

20190326_Laxey Partners_formularz

20190326_LP Value_Formularz

20190326_LPALP_Formularz

20190326_VCF_Formularz

20190326_CPD S.A._formularz

20190326_E.Wiczkowksa_formularz

 

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Elżbieta Wiczkowska, Prezes Zarządu, 27 marca 2019 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl