15/2013 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej Spółka) przekazuje wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku kalendarzowym 2012.

Zarząd Spółki informuje, że wszystkie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki www.celtic.pl

Podstawa prawna: art. 65 ust 1. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, Nr 184, poz 1539 z późniejszymi zmianami).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 8 kwietnia 2013 r.
2. Andrew Morrison Shepherd, Prezes Zarządu, 8 kwietnia 2013 r.

Załączniki
Wykaz_informacji_przekazanych_do_publicznej_wiadomosci_w_2012_roku.pdf

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl