2011 03 29, Badanie dotyczące Ursusa

NS OBOP przedstawia wyniki badań opinii społecznej dotyczące dzielnicy Ursus. Badanie „Ursus w oczach mieszkańców dzielnicy i pozostałych warszawiaków”, zostało wykonane na reprezentatywnej grupie tysiąca mieszkańców Ursusa i tysiąca mieszkańców Warszawy w marcu tego roku. Projekt został zrealizowany na zlecenie firmy Celtic Property Developments , która jest największym inwestorem na terenach po dawnych zakładach ZPC Ursus.

Badanie ma charakter przekrojowy, w pytaniach znalazły się kwestie odnoszące się do jakości życia w dzielnicy, plusów i minusów, charakteru Ursusa, przyszłości oraz stanu wiedzy i stosunku do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

„Zrealizowaliśmy te badania, ponieważ jako inwestor z dużym doświadczeniem w sektorze developerskim wiemy, że miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są z reguły trudnym tematem. Ściera się wiele interesów zarówno lokalnych jak i miejskich. Uważamy, że plan jest gwarantem prawidłowego rozwoju Ursusa, jego wprowadzenie pozwoli na uniknięcie takich problemów jakie na przykład ma dziś Wilanów, gdzie powstało wielkie osiedle bez infrastruktury społecznej. Dziś najważniejszym tematem dla Ursusa staje się właściwe zagospodarowanie 1/5 powierzchni tej dzielnicy. Nasze badanie, wykonane przez niezależny ośrodek badawczy, pokazuje jaką opinię w sprawie inwestycji i planu dotyczących terenów po ZPC Ursus mają mieszkańcy dzielnicy. Być może to dziwne, że inwestor z takim zaangażowaniem walczy o plan, który narzuca mu wiele ograniczeń, konieczność oddania części terenu pod inwestycje ogólno–dzielnicowe, ale taki jest właśnie nasze podejście. Chcemy zbudować nowoczesną części dzielnicy Ursus, otwartą dla całej społeczności i oferującą nowe miejsca pracy, szkoły i przedszkola, tereny sportowe.” – mówi Michalina Wiczkowska z Celtic.

W studium przyjętym przez Radę Warszawy “Kierunki zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy” zapisano, że dzielnica Ursus należy do tzw. strefy miejskiej, a na jej terenie należy rozwijać funkcje mieszkaniowe i usługowe. W 2009 roku Rada Dzielnicy podjęła uchwałę (147/XLII/2009), w której pozytywnie zaopiniowała projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zgłosiła postulaty do Rady Miasta o wpisanie do tegoż planu takich punktów jak utrzymanie status quo obecnie działających firm oraz obowiązek uczestnictwa właścicieli terenów po dawnych ZPC Ursus w inwestycjach ogólno-dzielnicowych.

„Celtic Property Developments od pięciu lat popiera ideę uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów po dawnych Zakładach Przemysłu Ciężkiego w Ursusie. Projekt planu zakłada w perspektywie następnych 25 lat stworzenie ponad 20 tysięcy nowych miejsc pracy w sferze usług, osiedlenie ok 25 tysięcy nowych mieszkańców, wybudowanie szkół, przedszkoli, obiektów sportowych i terenów rekreacyjnych. Wprowadzenie nowych operatorów mediów w tym zbudowanie nowej, ekologicznej elektrociepłowni. To wszystko gwarantuje plan oraz przedsiębiorcy, którzy planują tu inwestycje. Jego brak to dalsze utrzymanie prawie 200 hektarów zdegradowanej powierzchni niedaleko centrum Warszawy. Mieszkańcy Ursusa zdają sobie sprawę, że jest to poważny temat, większość z nich, 63% zna plan, a prawie 79% uznaje, że jest to akceptowalne rozwiązanie. 71% uważa, że teren powinien zostać równo podzielony pomiędzy funkcje mieszkaniową, usługową, przemysłową i rekreacyjną. Poważne obawy budzi natomiast rozwój funkcji przemysłowych i takich inwestycji jak oczyszczalnia niebezpiecznych ścieków przemysłowych czy wielkie centrum logistyczne. 81% mieszkańców Ursusa i 82% mieszkańców Warszawy uważa, że przemysł powinien być lokowany na obrzeżach miasta” – mówi Piotr Turchoński z Celtic.

Badanie przeprowadzone przez TNS OPOB pokazuje, że mieszkańcy Ursusa są zadowoleniu z jakości życia w tej dzielnicy, ale uważają ją za mało nowoczesną i taką, w której niewiele się dzieje (64%). 87% badanych uważa, że tereny po ZPC Ursus nie są dobrze wykorzystane, a 72% procent jest za zlikwidowanie monopolu jednego dostawcy mediów. Bardzo ciekawie Ursus prezentuje się w oczach Warszawiaków, 41% badanych uważa, że jest to dobrze skomunikowana dzielnica, 40% zauważa atrakcyjne ceny mieszkań. Widać więc, że Ursus ma potencjał rozwojowy.

„Mamy nadzieję, że badanie to da pozytywny impuls władzom dzielnicy oraz miasta i procedura uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Ursus nabierze tempa. Ursus to jedyna dzielnica w Warszawie, która nie ma nawet jednego takiego planu. Zdajemy sobie sprawę, że sześciu przedsiębiorców, którzy walczą z ideą planu na pewno się nie podda, ale warto sprawdzić jakie uwagi zgłosili ich przedstawiciele do planu po jego wyłożeniu. Nie znajdziecie tam Państwo postulatów o utrzymanie funkcji przemysłowej, znajdziecie za to wnioski o przekształcenie ich terenów na funkcję mieszkaniową lub usługową z możliwością budowy obiektów wielko-powierzchniowych, tj. ponad 2 000 metrów kwadratowych. Widać zatem, że przeciwnicy planu są świadomi realnego potencjału jaki przedstawiają obecne tereny poprzemysłowe. Realnie rzecz biorąc, przeciwnicy planu już dawno zadbali o swój interes Obecnie głównym przeciwnikiem zmian na tym zaniedbanym terenie jest Energetyka Ursus, która jest monopolistą energetycznym w tej dzielnicy i dyktuje najwyższe ceny w Warszawie za energię elektryczną i cieplną” – mówi Michalina Wiczkowska z Celtic.

Załączniki
11-03-29 Badanie TNS OBOP dotyczace Ursusa.doc

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl