21/2021 Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że 10 sierpnia 2021 roku Spółka otrzymała od pani Iwony Makarewicz oraz pani Elżbiety Wiczkowskiej, członków zarządu w CPD S.A., powiadomienia o transakcjach na akcjach, zawartych 3 sierpnia 2021 r., o których mowa w art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR.

Treść powiadomień Spółka przekazuje w załączeniu.

Notyfikacja Elżbieta Wiczkowska

Notyfikacja Iwona Makarewicz

 

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 10 sierpnia 2021 r.

Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 10 sierpnia 2021 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Cybernetyki 7b
02-677 Warszawa
tel.: +48 22 321 05 00
fax: +48 22 321 05 01
e-mail: info@cpdsa.pl