22/2020 Zawiadomienia od akcjonariuszy w trybie art. 69 Ustawy o ofercie

Zarząd CPD S.A. (dalej “Spółka”), informuje, że Spółka otrzymała zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) tj.: 9 lipca 2020 r. od Laxey Group Limited oraz 10 lipca 2020 r. od Cooperatieve Laxey Worldwide.

Pełna treść zawiadomień stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Notificatoin of LGL

Notification of CLW

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 oraz art. 70a Ustawy o ofercie – znaczne pakiety akcji

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

  1. Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 10 lipca 2020 r.
  2. Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 10 lipca 2020 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl