26/2023 Informacja o transakcjach uzyskanych w trybie art. 19 mar

Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że 28sierpnia 2023 roku Spółka, jako podmiot blisko związany z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w CPD S.A., złożyła powiadomienie o transakcjach na akcjach zawartych 23sierpnia 2023 r., o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.
Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

2023 08 28 Zawiadomienie CPD SA MAR

Podstawa prawna:
art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 28sierpnia 2023 r.
2. Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 28sierpnia 2023 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl