28/2022 Zawarcie Umowy Sprzedaży przez spółkę zależną Emitenta

Zarząd CPD S.A. (dalej „Emitent”) informuje, że 1 grudnia 2022 spółka zależna Emitenta tj. Robin Investments sp. z o.o. (dalej „Sprzedający”) zawarła przyrzeczoną umowę sprzedaży prawa własności nieruchomości, obejmującej grunty wraz z budynkiem biurowo-usługowym pod nazwą „Aquarius”, położonych przy ul. Połczyńskiej 31a w Warszawie, dla których prowadzone są księgi wieczyste o numerach WA1M/00223834/8, WA1M/00168851/9, WA1M/00168852/6, WA1M/00168850/2, przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych. Umowa sprzedaży o łącznej wartości 32 828 065 zł brutto została zawarta z POL31 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie  (dalej „Nabywca”).

Zapisy powyższej umowy nie odbiegają od standardów powszechnie stosownych dla tego typu umów.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 1 grudnia 2022 r.

Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 1 grudnia 2022 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl