5/2022 Zawiadomienie od akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie

Zarząd CPD S.A. (dalej “Spółka”), informuje, że 21 marca 2022 r. Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) od POP Investments Limited.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zawiadomienie POP Investments

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 21 Marca 2022 r.

Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 21 Marca 2022 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl