AKTUALNOŚCI

DSC_0244 (1024x399)

 

 • 2023/11/21
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 2023/10/19
  Zarząd CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000277147 na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 , art. 4022 oraz art. 4065 §1 Kodeksu spółek ...
  Czytaj więcej...

 • 2023/11/15
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
  Czytaj więcej...

 • 2023/08/23
  23/2023 Zawarcie i rozliczenie transakcji skupu akcji własnych CPD S.A.
  Zarząd CPD S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2023 z dnia 24lipca 2023 r. oraz raportu bieżącego nr 22/2023 z dnia 21sierpnia 2023 r. niniejszym przedstawia podsumowanie przeprowadzonego przez Spółkę w dniach od 2 do18sierpnia 2023 r. skupu akcji własnych („Skup”). W wykonaniu Skupu Spółka nabyła 1.274.092 (słownie: milion czterysta ...
  Czytaj więcej...

 • 2023/07/28
  21/2023 rezygnacja członka zarządu z pełnionej funkcji
  Zarząd CPD S.A. (dalej “Spółka”) informuje, iż otrzymał rezygnację członka zarządu z pełnionej funkcji. Pan John Purcell, pełniący dotychczas funkcję Członka Zarządu Spółki, złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Pan John Purcell nie podał przyczyn rezygnacji.
  Czytaj więcej...

 • 2023/06/28
  19/2023 Powołanie członka Rady Nadzorczej CPD S.A.
  Data: 28 czerwca 2023 r. Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Temat: Powołanie członka Rady Nadzorczej CPD S.A. Zarząd CPD S.A. (dalej Spółka) informuje, iż 28 czerwca 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało pana Krzysztofa Zawadzkiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki od 28 czerwca 2023 roku. Informacje o wykształceniu, ...
  Czytaj więcej...

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl