AKTUALNOŚCI

DSC_0244 (1024x399)

 

 • 2023/06/28
  17/2023 Treść uchwał podjętych przez zwyczajne walne zgromadzenie CPD S.A.
  Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka”) informuje o uchwałach podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 28 czerwca 2023 roku, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu. 2023 06 28 Uchwały podjęte przez ZWZ Podstawa prawna: 19 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów ...
  Czytaj więcej...

 • 2020/08/19
  MANUAL E ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZ
  Informujemy, że podczas najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy, głosowanie odbędzie się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W związku z powyższym,  prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z instrukcją obsługi sytemu do głosowania dla osób biorących udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Dodatkowo, istnieje możliwość wzięcia udziału z posiedzeniu najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji ...
  Czytaj więcej...

 • 2020/06/05
  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI
  Zarząd CPD S.A., działając na podstawie Uchwały nr 1/VI/2020 Zarządu Spółki z 1 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji Spółki, w związku z Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia, która została dwukrotnie zmieniona tj. Uchwałą nr ...
  Czytaj więcej...

 • 2020/05/13
  MANUAL E ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
  Niniejszym pragniemy poinformować, iż podczas najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy, głosowanie odbędzie się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z instrukcją obsługi sytemu do głosowania dla osób biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Dodatkowo istnieje możliwość wzięcia udziału z posiedzeniu najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy przy ...
  Czytaj więcej...

 • 2020/03/03
  INFORMACJA O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI CPD S.A.
  Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie Uchwały nr 1/III/2020 Zarządu Spółki z 2 marca 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji Spółki, w związku z Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A. z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia, ...
  Czytaj więcej...

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl