16/2012 Zakończenie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2011 opublikowanego w dniu 29 lipca 2011 r., informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o wydaniu w dniu 15 czerwca 2012 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowienia o wykreśleniu z Krajowego Rejestru Sądowego spółki zależnej od CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. działającej pod firmą Darvest Investments Sp. z o.o. w likwidacji, z siedzibą w Warszawie (KRS 0000243785; REGON 140282197; NIP 5272487734), w związku z zakończeniem procesu jej likwidacji.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
1. Andrew Morrison Shepherd, Prezes Zarządu, 2 lipca 2012 r.
2. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 2 lipca 2012 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl