9/2024RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGOREWIDENTA Z OCENY SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH ZA ROK 2023

Zarząd spółki CPD S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, iż Spółka w dniu dzisiejszym otrzymała Raport niezależnego biegłego rewidenta („Raport”) z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki za rok 2023 („Sprawozdanie”), który to Raport wraz z ze Sprawozdaniem stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 punkt 2 Ustawy o ofercie- informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 27 czerwca 2024 r.
Andrzej Kudra, Prokutent 27 czerwca 2024 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl