Ursa Smart-city cb7 img ursapark img

AKTUALNOŚCI

DSC_0244 (1024x399)

 

 • 2012/08/03
  INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANOWANEGO SKUPU AKCJI W CELU UMORZENIA
  Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. informuje, że w odniesieniu do planowanego skupu akcji Spółki w celu umorzenia przyjęto następujące parametry: 1) Maksymalna łączna liczba skupionych akcji nie będzie większa niż 11.541.891 akcji; 2) Maksymalna cena za jedną akcję nie będzie wyższa niż 15,89 PLN. Skup akcji może być realizowany w kilku etapach, przy czym zgodnie z ogłoszonym projektem ...
  Czytaj więcej...

 • 2012/07/19
  NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
  Zarząd Celtic Property Developments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000277147 działając na podstawie § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących ...
  Czytaj więcej...

 • 2012/07/19
  NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
  Zarząd Celtic Property Developments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000277147 działając na podstawie § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie ...
  Czytaj więcej...

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Cybernetyki 7b
02-677 Warszawa
tel.: +48 22 321 05 00
fax: +48 22 321 05 01
e-mail: info@cpdsa.pl