Aktualności PL

MANUAL E ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZ

Informujemy, że podczas najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy, głosowanie odbędzie się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W związku z powyższym,  prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z instrukcją obsługi sytemu do głosowania dla osób biorących udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Dodatkowo, istnieje możliwość wzięcia udziału z posiedzeniu najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Instrukcja głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest dostępna poniżej:

Manual eWZ CPD S.A

W przypadku pytań, prosimy o kontakt na adres e-mail shareholders@cpdsa.pl lub info@cpdsa.pl

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI

Zarząd CPD S.A., działając na podstawie Uchwały nr 1/VI/2020 Zarządu Spółki z 1 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji Spółki, w związku z Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia, która została dwukrotnie zmieniona tj. Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A. z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 28 lutego 2019 roku w sprawie nabycia akcji spółki w celu umorzenia oraz Uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A. z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 28 lutego 2019 r. w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia, która została zmieniona Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A. z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 28 lutego 2019 roku w sprawie nabycia akcji spółki w celu umorzenia, niniejszym zaprasza akcjonariuszy Spółki do składania ofert sprzedaży jej akcji na warunkach określonych w Zaproszeniu do Składania Ofert Sprzedaży.

Pełna treść Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży została opublikowana poniżej:

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji CPD S.A.

 

MANUAL E ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Niniejszym pragniemy poinformować, iż podczas najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy, głosowanie odbędzie się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z instrukcją obsługi sytemu do głosowania dla osób biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Dodatkowo istnieje możliwość wzięcia udziału z posiedzeniu najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Instrukcja głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz regulamin udziału w E- Walnym Zgromadzeniu są dostępne w poniższych linkach oraz są zapisane w zakładce Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Manual eWZ CPD S.A.

Regulamin udziału w e-WZ CPD S.A.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt na adres e-mail shareholders@cpdsa.pl lub info@cpdsa.pl

Transmisja z posiedzenia WZ jest dostępna poniżej:

Transmisja on-line

INFORMACJA O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI CPD S.A.

Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie Uchwały nr 1/III/2020 Zarządu Spółki z 2 marca 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji Spółki, w związku z Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A. z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia, która została zmieniona Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A. z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 28 lutego 2019 roku w sprawie nabycia akcji spółki w celu umorzenia, niniejszym zaprasza akcjonariuszy Spółki do składania ofert sprzedaży jej akcji na warunkach określonych w Zaproszeniu do Składania Ofert Sprzedaży.

Pełna treść Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży stanowi załącznik do raportu bieżącego nr 6/2020 oraz została podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej CPD S.A.

Informacja o Zaproszeniu do składania ofert sprzedaży Akcji Spółki

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI

Zarząd CPD S.A., działając na podstawie Uchwały nr 1/II/2019 Zarządu Spółki w sprawie ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji Spółki, w związku z Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A. z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia, niniejszym zaprasza akcjonariuszy Spółki do składania ofert sprzedaży jej akcji na warunkach określonych w Zaproszeniu do Składania Ofert Sprzedaży.

Pełna treść Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży stanowi załącznik do raportu bieżącego 10/2019 oraz została podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej CPD S.A.:

20190304_Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji CPD S.A.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Cybernetyki 7b
02-677 Warszawa
tel.: +48 22 321 05 00
fax: +48 22 321 05 01
e-mail: info@cpdsa.pl